tłumaczenie przysięgłe

Pisemne tłumaczenia przysięgłe (angielski/niemiecki/rosyjski/francuski)
- cena netto za 1125 znaków ze spacjami

(każda zaczęta strona jest kolejną stroną rozliczeniową tekstu).

Orientacyjne ceny to:
a. na język polski 35 zł
b. na język angielski/niemiecki/rosyjski/francuski – 40 zł
c. tłumaczenie specjalistyczne +25% ceny podstawowej
d. tłumaczenie ekspresowe +50%
e. tłumaczenie zlecone na weekend +15%